logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Sprawozdanie ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

 
 
Sprawozdanie  
sporządzone dnia 25 listopada 2015r.
z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016
 
1. W dniach 17 – 24 listopada 2015r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016.
2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 10 listopada 2015 r.
3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl.

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.
 
Sporządziła:
GRAŻYNA WYRWA
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 579
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-11-25 11:52:15
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-25 11:52:15