logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku -Przechowalnia ziemniaków Lasowice Małe

Lasowice Wielkie 13.01.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora spółki z o.o. POL – LAS z siedzibą w Lasowicach Małych przy ul. Odrodzenia 40 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przechowalnia ziemniaków” w Lasowicach Małych na działkach nr 17/2, 17/3 i 17/6 ark. mapy 2.
         Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.1.2016
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/  BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 593
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-01-13 15:31:55
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-01-13 15:31:55