logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 24.02.2016 godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 Lasowice Wielkie, dnia 15.02.2016 r.
RG. 0004.3.2016                                                          
                                                                             
                                                    
                                                   Z A W I A D O M I E N I E
 
     Zwołuję na dzień  24.02.2016 godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przedstawienie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku tematu dotyczącego wdrożenia przez Policję „ Mapy zagrożeń „ .
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres październik- grudzień 2015 r.
 8. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 09.02.2016 r.
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.01.2016 r.
 • Rewizyjnej z dnia 29.01.2016 r.
 1. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2015
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Komisji Budżetu i Finansów
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
 2. Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z działalności w 2015 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku.
 5. Pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Dyskusja.
 7. Odpowiedzi.
 8. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                            Przewodniczący  Rady Gminy           Rajmund Kinder
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2581
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-02-17 10:00:01
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-17 10:00:01