logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie

Lasowice Wielkie 25.01.2016 r.
GK.6733.1.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E


            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 roz. 199 z późn. zm.)   
 
Zawiadamiam
 
że w dniu 18 stycznia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie: Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje mgr inż. Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie”,
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach w miejscowości Jasienie:
Arkusz mapy 1:
131/75, 132/75, 804/98, 805/98, 803/98, 102, 414/53, 793/53, 971/53, 986/53, 130/75, 734/88, 737/88, 747/88, 748/88, 295/88, 755/88, 959/88, 965/88, 303/88, 313/88, 951/88, 982/88, 981/88, 285/88, 796/88, 168/75, 169/75, 145/92, 129/75.
Arkusz mapy 2:
481/81, 469/83, 717/81, 718/81, 522/131, 524/138, 527/141, 531/148, 530/148, 534/151, 535/153, 152, 538/165, 540/169, 443/169, 578/177, 544/177, 546/180, 549/190, 552/194,  553/203, 555/207, 498/280, 713/282, 711/294, 605/286, 719/81, 712/294, 470/295, 587/84.
Arkusz mapy 3:
154/19, 150/6, 105/11, 83/6.
Arkusz mapy 7:
91, 79, 76, 73, 163/40, 169/40, 215/64, 212/54, 213/54, 97, 792/51, 946/51, 793/51.
Inwestycja realizowana będzie również na działce 46/4 arkusz mapy 5 w miejscowości Lasowice Małe; a także na działkach w miejscowości Lasowice Wielkie:
arkusz mapy 1, dz. nr 103/4, 131, 132/1.
arkusz mapy 4, dz. nr 309.
arkusz mapy 5, dz. nr 2/39, 2/16, 2/13, 3, 82, 83.
 
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 

Metryka

Liczba odwiedzin 616
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-02-22 10:28:23
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-22 10:28:23