logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30.03.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 Lasowice Wielkie, dnia 21.03.2016 r. RG.0004.5.2016                                        
   
 Z A W I A D O M I E N I E
 
    
         Zwołuję na dzień  30.03.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.                 
                                                                                        
                                                                                      
                                         
                                            
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 22.03.2016 r.
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10.03.2016 r.
 • Rewizyjnej z dnia 29.02.2016 r.
 1. Przedstawienie – odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • Uchwałę nr 27/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
 • Uchwała nr 45/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2032 „
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 4. Pytania, wnioski, interpelacje.
 5. Dyskusja.
 6. Odpowiedzi.
 7. Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                                                     Rajmund Kinder
 
 
                                                                                                    
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2464
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-03-22 16:06:12
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-03-22 16:06:12