logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 147/16 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy  
Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 uchwały Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
§ 1
 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości  działki nr 46/1 o pow.0,0263 ha, KM 1 stanowiącej własność Pana ### zam. ###, ul. ### położonej w obrębie wsi Jasienie dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00021920/8.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 612
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-04-11 13:42:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-04-11 13:42:00