logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 27.04.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

  Lasowice Wielkie, dnia 18.04.2016 r.
RG. 0004.7.2016                                                          
                                                                                        
                                    
                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
                         Zwołuję na dzień  27.04.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres luty – marzec 2016 r.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 15.04.2016 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 01.04.2016 r.
 • Rewizyjnej z dnia 31.03.2016 r.
 1. Przedstawienie – weryfikacja „ Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Lasowice Wielkie „ wraz z rekomendacjami.
 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2032 „
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                                                               Przewodniczący
                   Rady Gminy
                 Rajmund Kinder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2676
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-04-19 15:52:29
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-04-19 15:52:29