logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 08.06.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 Lasowice Wielkie, dnia 30.05.2016 r.
RG. 0004.9.2016                                                          
                                                                                        
                                        
                                                    
                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
    
       Zwołuję na dzień  08.06.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich. / budynek przy OSP /
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Prezentacje przygotowane przez Zespoły Gimnazjalno Szkolno Przedszkolne dotyczące działalności samorządu.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 27.05.2016 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji / rozbudowa oczyszczali ścieków w Trzebiszynie /.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji / budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  - tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci rocznika 2010 z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy   Rajmund  Kinder
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2550
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-06-03 15:11:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-03 15:11:55