logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów

Lasowice Wielkie, dnia 23.06.2016r.
 
 
ZP.271.5.2016r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów.”
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 90%, gwarancja jakości – 10%) wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę:
 
P.H.U. LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
 
łączna liczba punktów: 100
 
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
 
1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela
 
Nr oferty Wykonawca cena – waga 90%
/pkt./
gwarancja- waga 10%
/pkt./
łączna l. pkt.
 
1.
Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8
79,69 10 89,69
2. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka
45-129 Opole, ul. Kępska 10
85,91 10 95,91
3. Hucz Sp. z o.o. Sp.k.
42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14
74,68 10 84,68
 
 
4. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5A
56,40 10 66,40
 
 
5. Trzaskowski Tomasz P.P.U.H. TOMBUD
46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40
- -
-
 
 
6. Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT
J. Żłobiński, A Stachurski, K. Biczysko Sp.j.
46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1
73,50 10 83,50
7. ADAC-LEWAR Sp. z o.o.
42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11
82,97 5,83 88,8
 
 
8. P.H.U. LARIX Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
90 10 100
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 4660
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-23 16:01:59
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-23 16:01:59