logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Lasowice Wielkie 30.06.2016
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 168/16 z dnia 02 czerwca 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 26 620 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16  z dnia 01 marca 2016 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 
LP NAZWA OFERENTA KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]
KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł] NAZWA
ZADANIA
1 Stowarzyszenie Miłośników
Lasowic Wielkich
1770 2770 „Z przyrodą na TY – kulturalnie, sportowo, aktywnie i zdrowo”
2 Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
Gronowice
3000 7200  
3 Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
3800 3800 „Międzypokoleniowa potańcówka – kurs tańca towarzyskiego oraz stworzenie gry terenowej”
4 Stowarzyszenie  Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
5000 5000 „I do tańca i do grania – Jasienie jest nie do zajechania”
5 Stowarzyszenie  Przyjaciół Wsi Laskowice 2400 2400 „Kantoniana – dbamy o swą tradycję”
6 Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
2950 5450 „Muzyczna edukacja”
razem: 18 920 26 620  
                                    
                                                                                     WÓJT GMINY
Lasowice Wielkie
 /-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 622
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-30 10:17:04
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-30 10:17:04