logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie dokonania zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lasowice Wielkie 05.08.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie dokonania zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia nr GK 6220.6.2015
z dnia 25 listopada 2015  
 
 

 
ZAWIADOMIENIE
        Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353) w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kpa podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora GMINY LASOWICE WIELKIE postępowanie w sprawie dokonania zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WSI JASIENIE”.   Równocześnie informuje się, że wystąpiono do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.6.2015
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia .
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwach: JASIENIE, LASOWICE MAŁE, LASOWICE WIELKIE.

Metryka

Liczba odwiedzin 598
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2016-08-08 15:44:33
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-08-08 15:44:33