logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00

    Lasowice Wielkie, dnia 19.09.2016 r.
RG. 0004.19.2016                                                          
                                                                                   
                                                                                         
                                              Z A W I A D O M I E N I E
           
                         
                          Zwołuję na dzień  28.09.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 16.09.2016 r.
 • Komisji Rewizyjnej z dnia 15.09.2016 r.
 1. Przedstawienie – odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie – jako Partnera do projektu pn. „ Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego „ .
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący
 Rady Gminy
 Rajmund Kinder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3700
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-09-20 16:03:37
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-20 16:03:37