logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Pani Karoliny Bednarskiej, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Stanisław Harasimiuk postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Staw rybny karpiowy „KAROLINA” w Wędryni na działkach nr 75, 74/2, 76 i 77/1 ark. mapy 1.
 Lasowice Wielkie 20.09.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Pani Karoliny Bednarskiej, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Stanisław Harasimiuk postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Staw rybny karpiowy „KAROLINA” w Wędryni na działkach nr 75, 74/2, 76 i 77/1 ark. mapy 1.
         Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.7.2016
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 812
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2016-09-20 16:32:44
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-20 16:32:44