logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie

Lasowice Wielkie, dnia 29.09.2016r.
ZP.271.7.2016r.
 
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie”
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę:
 
PPUH PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Opolska 79A
47-300 Krapkowice
 
łączna liczba punktów: 100
 
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
 
1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela
 
Nr oferty Wykonawca cena – waga 60%
/pkt./
gwarancja- waga 40%
/pkt./
łączna l. pkt.
 
1.
INSTALATORSTWO sanitarne i gazowe MARIAN WESOŁY
63-820 Piaski
Strzelce Wielkie 8
44,92 40 84,92
 
 
 
2. SENT-BUD Wróblewski Bogdan
53-446 Wrocław,
ul. Szczęśliwa 4/15
43,23 40 83,23
 
 
 
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SANGAZ Waldemar Pacud
42-221 Częstochowa,
 ul. Ikara 288
31,84 40 71,84
4. NAWITEL Sp. z o.o. Sp.k.
55-040 Kobierzyce
ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie
51,94 40 91,94
5. Energy Investors Group S.A. 00-582 Warszawa, Al. Szucha 8/IVp. 50,74 40 90,74
 
 
6. Konsorcjum:
Lider:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 25

Partner:
„Budren” Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
39,99 40 79,99
7. PPUH PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k.
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A
60 40 100
 
8. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka
45-129 Opole, ul. Kępska 10
30,58 40 70,58
9. Konsorcjum:
Lider:
Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka
42-713 Kochcice
ul. Słoneczna 17

Partner:
Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAP” Jacek Borek
42-700 Sadów, ul. Leśna 10
51,50 40 91,50
10. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych
EXPRIM Sp. z o.o.
52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 22
- - -
11. Przedsiębiorstwo Usługowe „B&WJ” Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Ks. Antoniego Roboty 8
41,91 40 81,91
12. WOD-KOP Artur Fiszer
42-165 Lipie, Albertów 2A
58,89 40 98,89
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 4710
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-09-29 12:59:51
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-29 12:59:51