logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

     Lasowice Wielkie, dnia 17.10.2016 r.
RG. 0004.23.2016                                                          
                                         
                                            
 
                                                 Z A W I A D O M I E N I E
           
                        Zwołuję na dzień  26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień 2016 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 14.10.2016 r.
 • Komisji Rewizyjnej z dnia 03.10.2016 r.
 • Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18.10.2016 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lasowice Wielkie „
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasienie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lasowice Wielkie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lasowice Wielkie na członka do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kluczborku.
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy
   Rajmund Kinder
   
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3783
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-10-19 11:32:03
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-10-19 11:32:03