logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wydział działalności gospodarczej

Proszę wybrać odpowiedni formularz Wydziału Działalności Gospodarczej:

● WDGiP-1 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-1 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-3 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
● WDGiP-3 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

● WDGiP-10 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam.
● WDGiP-10 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam.

● WDGiP-12 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych.
● WDGiP-12 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych.

● WDGiP-13 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o zorganizowanie imprezy handlowej na wolnym powietrzu.
● WDGiP-13 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o zorganizowanie imprezy handlowej na wolnym powietrzu.

● WDGiP-14 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o zaopiniowanie w sprawie miejsc parkingowych.
● WDGiP-14 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o zaopiniowanie w sprawie miejsc parkingowych.

● WDGiP-15 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-15 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-2 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-2 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-4 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach.
● WDGiP-4 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach.

● WDGiP-5 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina.
● WDGiP-5 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina.

● WDGiP-6 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
● WDGiP-6 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

● WDGiP-7 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
● WDGiP-7 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

● WDGiP-8 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy osób.
● WDGiP-8 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy osób.

● WDGiP-9 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy rzeczy.
● WDGiP-9 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy rzeczy.

● WDGiP-11 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne.
● WDGiP-11 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne.

● WDGiP-16 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób.
● WDGiP-16 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób.

● WDGiP-17 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.
● WDGiP-17 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.

● WDGiP-18 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.
● WDGiP-18 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.

● WDGiP-20 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
● WDGiP-20 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

● WDGiP-21 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne.
● WDGiP-21 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne.

● WDGiP-22 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób.
● WDGiP-22 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób.

● WDGiP-23 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
● WDGiP-23 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Metryka

Liczba odwiedzin 452
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-01-24 13:53:44
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-01-24 13:53:44