logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m

Lasowice Wielkie 19.12.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie Operatora  Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Leśniewską WIERTCONSULTING Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m”.          Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.10.2016
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
    /-/ Daniel Gagat
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
4/ Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kluczbork
5/ Strona internetowa BIP Urzędu Miasta w Kluczborku
6/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Bąków
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 891
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-12-19 15:26:23
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-19 15:26:23