logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 22 lutego 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 13.02.2017 r.
RG. 0004.3.2017                                                          
                                                         Z A W I A D O M I E N I E
          Zwołuję na dzień  22 lutego 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres październik – grudzień 2016 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15.02.2017 r.
 • Rewizyjnej z dnia 26.01.2017 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 30.01.2017 r., 13.02.2017 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 03.02.2017 r.
 1. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2016.
 • Budżetu i Finansów,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Rewizyjnej.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „ Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017 – 2020 ”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „ Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017 – 2020 „ .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych przeznaczonych na służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym.
 11. Pytania, wnioski, interpelacje.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi.
 14. Zamknięcie sesji.
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                 Rajmund Kinder
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3363
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-02-15 09:12:51
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-15 09:12:51