logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 02 marca 2017 r. godz.15:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

  Lasowice Wielkie, dnia 01.03.2017 r.
RG. 0004.5.2017                                                          
                                                                                                   
                                            
 
                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
            
 
                            Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. 2016 r. poz.446 ze zm. / na wniosek Wójta Gminy z dnia 01.03.2017 r.
zwołuję na dzień  02 marca 2017  r. godz.15:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  4. Pytania, wnioski, interpelacje.
  5. Dyskusja.
  6. Odpowiedzi.
  7. Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący                                                                                                 Rady  Gminy
 
                                                                                               Rajmund Kinder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3077
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-03-01 13:48:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-01 13:48:00