logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

P R O T O K Ó Ł

Lasowice Wielkie, 2017 - 03 - 27   
P R O T O K Ó Ł
 
 
Z pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 27 marca 2017 roku w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym  w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 b - lokal użytkowy  o powierzchni 25,00 m 2 i zaplecze magazynowe o powierzchni 18,80 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 bi oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201/1, k.m. 5 zapisanej w KW nr 36532 stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie zgodnie z Zarządzeniem Nr  259/17 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 06 marca 2017 roku.
 
Komisja w składzie :
 
1. Joachim Smolnik      -        Przewodniczący
2. Grażyna Wyrwa                 -        Członek
3. Zygmunt Jacheć                 -        Członek
 
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 24 marca 2017 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
/ - / podpisy Komisji
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3940
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-03-27 11:12:28
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-27 11:12:28