logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 26 kwietnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 18.04.2017 r.
RG. 0004.9.2017                                                          
                                                                                        
 
                                         
  Z A W I A D O M I E N I E
 
     Zwołuję na dzień  26 kwietnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres styczeń – marzec 2017 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Rewizyjnej z dnia 30.03.2017 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 07.04.2017 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „ Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017 – 2020 „.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Chocianowice do programu Sejmiku Województwa Opolskiego – „Odnowa wsi w województwie opolskim „
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła-lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.
 5. Przedstawienie – weryfikacja „ Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Lasowice Wielkie wraz z rekomendacjami.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący
Rady Gminy
 Rajmund Kinder
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3419
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-04-18 16:06:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-04-18 16:06:00