logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice

 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
        Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
że w dniu 04 maja 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
 
/-/ Daniel Gagat
 
 
 ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
4/ Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kluczbork
5/ Strona internetowa BIP Urzędu Miasta w Kluczborku
6/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Bąków
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1630
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2017-05-04 17:05:19
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2017-05-04 17:05:19