logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 31 maja 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

    Lasowice Wielkie, dnia 22.05.2017 r.
RG. 0004.10.2017                                                          
                                                                                        
 
                                                                                         
                                             Z A W I A D O M I E N I E
 
    
                  Zwołuję na dzień  31 maja 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich. / budynek przy OSP/
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Prezentacje przygotowane przez Zespoły Gimnazjalno Szkolno Przedszkolne dotyczące ciekawych miejsc na terenie gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 25.05.2017 r.
 • Rewizyjnej z dnia 24.05.2017 r. / część /.
 • Budżetu i Finansów z dnia 17.05.2017 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „ Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017 – 2025 ”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/96/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.
 Przewodniczą        Rady Gminy
                Rajmund Kinder
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2899
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-05-24 11:16:01
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-05-24 11:16:01