logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Uchwała numer XLI-277/10

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lasowice Wielkie: - nr XVI-104/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznegoi wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - nr XXII-142/2004 z dnia 20 października 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publisznych i niedziałajacych w celu osiągniecia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873), sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Do pobrania

  • Liczba pobrań 157
    Osoba która wysłała plik Admin Administrator
    Osoba która dodała plik Admin Administrator
    Data wysłania 2010-10-18

Metryka

Liczba odwiedzin 993
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-10-18 12:47:21
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-18 12:47:21

Historia zmian