logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

263/13

Zarządzenie Nr 263/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 lutego 2013 rokuw sprawie umorzenia zaległości czynszowych

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz             § 3 ust.1, pkt. 1 i § 4 Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLIII-291/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lasowice Wielkie i jej jednostkom organizacyjnym oraz Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie  nr 91/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje :
 

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych

Metryka

Liczba odwiedzin 1072
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-03-14 15:46:22
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-03-14 15:46:22

Historia zmian