logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

259/13

Zarządzenie Nr  259/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 11 lutego 2013 rokuw sprawie umorzenia zaległości czynszowych


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz             § 2 ust.5 oraz § 4 Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLIII-291/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lasowice Wielkie i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje :
 

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych

Metryka

Liczba odwiedzin 805
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-03-14 15:34:13
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-03-14 15:34:13

Historia zmian