logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2004

nowa podstrona, dodana 2004-10-15

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 uchwalonego

-60_10_2_2004.doc            -60_10_2_2004.pdf

-zal1_60_10_2_2004.doc   -zal1_60_10_2_2004.pdf

-zal2_60_10_2_2004.doc   -zal2_60_10_2_2004.pdf

-zal3_60_10_2_2004.doc   -zal3_60_10_2_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  10 lutego  2004 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

-61_10_2_2004..doc           -61_10_2_2004..pdf

-zal1_61_10_2_2004.doc   -zal1_61_10_2_2004.pdf

-zal2_61_10_2_2004.doc   -zal2_61_10_2_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok

-62_26_2_2004.doc            -62_26_2_2004.pdf

-zal1_62_26_2_2004.doc   -zal1_62_26_2_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 63/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-63_5_3_2004.doc            -63_5_3_2004.pdf

-zal1_63_5_3_2004.doc   -zal1_63_5_3_2004.pdf

-zal2_63_5_3_2004.doc   -zal2_63_5_3_2004.pdf

-zal3_63_5_3_2004.doc   -zal3_63_5_3_2004.pdf

-zal4_63_5_3_2004.doc   -zal4_63_5_3_2004.pdf

-zal5_63_5_3_2004.doc   -zal5_63_5_3_2004.pdf

-zal6_63_5_3_2004.doc   -zal6_63_5_3_2004.pdf

-zal7_63_5_3_2004.doc   -zal7_63_5_3_2004.pdf

-zal8_63_5_3_2004.doc   -zal8_63_5_3_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 64/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-64_5_3_2004.doc            -64_5_3_2004.pdf

-zal1_64_5_3_2004.doc   -zal1_64_5_3_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 65/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
-65_18_3_2004.doc            -65_18_3_2004.pdf

-zal1_65_18_3_2004.doc   -zal1_65_18_3_2004.pdf

-zal2_65_18_3_2004.doc   -zal2_65_18_3_2004.pdf

-zal3_65_18_3_2004.doc   -zal3_65_18_3_2004.pdf

-zal4_65_18_3_2004.doc   -zal4_65_18_3_2004.pdf

-zal5_65_18_3_2004.doc   -zal5_65_18_3_2004.pdf

-zal6_65_18_3_2004.doc   -zal6_65_18_3_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 66/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-66_31_3_2004.doc            -66_31_3_2004.pdf

-zal1_66_31_3_2004.doc   -zal1_66_31_3_2004.pdf

-zal2_66_31_3_2004.doc   -zal2_66_31_3_2004.pdf

-zal3_66_31_3_2004.doc   -zal3_66_31_3_2004.pdf

-zal4_66_31_3_2004.doc   -zal4_66_31_3_2004.pdf

-zal5_66_31_3_2004.doc   -zal5_66_31_3_2004.pdf

-zal6_66_31_3_2004.doc   -zal6_66_31_3_2004.pdf

-zal7_66_31_3_2004.doc   -zal7_66_31_3_2004.pdf

-zal8_66_31_3_2004.doc   -zal8_66_31_3_2004.pdf

-zal9_66_31_3_2004.doc   -zal9_66_31_3_2004.pdf

-zal10_66_31_3_2004.doc  -zal10_66_31_3_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-67_31_3_2004.doc            -67_31_3_2004.pdf

-zal1_67_31_3_2004.doc   -zal1_67_31_3_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-68_9_4_2004.doc            -68_9_4_2004.pdf

-zal1_68_9_4_2004.doc   -zal1_68_9_4_2004.pdf

-zal2_68_9_4_2004.doc   -zal2_68_9_4_2004.pdf

-zal3_68_9_4_2004.doc   -zal3_68_9_4_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 69/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-69_29_4_2004.doc            -69_29_4_2004.pdf

-zal1_69_29_4_2004.doc   -zal1_69_29_4_2004.pdf

-zal2_69_29_4_2004.doc   -zal2_69_29_4_2004.pdf

-zal3_69_29_4_2004.doc   -zal3_69_29_4_2004.pdf

-zal4_69_29_4_2004.doc   -zal4_69_29_4_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 70/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-70_29_4_2004.doc            -70_29_4_2004.pdf

-zal1_70_29_4_2004.doc   -zal1_70_29_4_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07 maja 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-71_7_5_2004.doc            -71_7_5_2004.pdf

-zal1_71_7_5_2004.doc   -zal1_71_7_5_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 72/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 maja 2004r.

w sprawie odwołania Pani Zofii Kaliciak ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych.
-72_8_5_2004.doc            -72_8_5_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 73/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 maja 2004 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lasowice Wielkie.
-73_17_5_2004 .doc           -73_17_5_2004.pdf

-zal1_73_17_5_2004.doc   -zal1_73_17_5_2004.pdf

-zal2_73_17_5_2004.doc   -zal2_73_17_5_2004.pdf

-zal3_73_17_5_2004.doc   -zal3_73_17_5_2004.pdf

-zal4_73_17_5_2004.doc   -zal4_73_17_5_2004.pdf

-zal5_73_17_5_2004.doc   -zal5_73_17_5_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-74_25_5_2004.doc            -74_25_5_2004.pdf

-zal1_74_25_5_2004.doc   -zal1_74_25_5_2004.pdf

-zal2_74_25_5_2004.doc   -zal2_74_25_5_2004.pdf

-zal3_74_25_5_2004.doc   -zal3_74_25_5_2004.pdf

-zal4_74_25_5_2004.doc   -zal4_74_25_5_2004.pdf

-zal5_74_25_5_2004.doc   -zal5_74_25_5_2004.pdf

-zal6_74_25_5_2004.doc   -zal6_74_25_5_2004.pdf

-zal7_74_25_5_2004.doc   -zal7_74_25_5_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 75/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-75_25_5_2004.doc            -75_25_5_2004.pdf

-zal1_75_25_5_2004.doc   -zal1_75_25_5_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 76/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych Pani Krystynie Radlok
-76_31_05_2004.doc            -76_31_05_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 77/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-77_2_6_2004.doc            -77_2_6_2004.pdf

-zal1_77_2_6_2004.doc   -zal1_77_2_6_2004.pdf

-zal2_77_2_6_2004.doc   -zal2_77_2_6_2004.pdf

-zal3_77_2_6_2004.doc   -zal3_77_2_6_2004.pdf

-zal4_77_2_6_2004.doc   -zal4_77_2_6_2004.pdf

-zal5_77_2_6_2004.doc   -zal5_77_2_6_2004.pdf

-zal6_77_2_6_2004.doc   -zal6_77_2_6_2004.pdf

-zal7_77_2_6_2004.doc   -zal7_77_2_6_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 78/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.
-78_9_6_2004..doc           -78_9_6_2004..pdf

-zal1_78_9_6_2004.doc   -zal1_78_9_6_2004.pdf

-zal2_78_9_6_2004.doc   -zal2_78_9_6_2004.pdf

-zal3_78_9_6_2004.doc   -zal3_78_9_6_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 czerwca 2004r
w sprawie udzielenia Pani Krystynie Radlok  – pełniącej obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

-79_15_06_2004.doc            -79_15_06_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 80/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.
-80_15_6_2004.doc            -80_15_6_2004.pdf

-zal1_80_15_6_2004.doc   -zal1_80_15_6_2004.pdf

-zal2_80_15_6_2004.doc   -zal2_80_15_6_2004.pdf

-zal3_80_15_6_2004.doc   -zal3_80_15_6_2004.pdf

-zal4_80_15_6_2004.doc   -zal4_80_15_6_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 81/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-81_30_6_2004.doc            -81_30_6_2004.pdf

-zal1_81_30_6_2004.doc   -zal1_81_30_6_2004.pdf

-zal2_81_30_6_2004.doc   -zal2_81_30_6_2004.pdf

-zal3_81_30_6_2004.doc   -zal3_81_30_6_2004.pdf

-zal4_81_30_6_2004.doc   -zal4_81_30_6_2004.pdf

-zal5_81_30_6_2004.doc   -zal5_81_30_6_2004.pdf

-zal6_81_30_6_2004.doc   -zal6_81_30_6_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

-82_30_6_2004.doc            -82_30_6_2004.pdf

-zal1_82_30_6_2004.doc   -zal1_82_30_6_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 83/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-83_2_7_2004.doc            -83_2_7_2004.pdf

-zal1_83_2_7_2004.doc   -zal1_83_2_7_2004.pdf

-zal2_83_2_7_2004.doc   -zal2_83_2_7_2004.doc

-zal3_83_2_7_2004.doc   -zal3_83_2_7_2004.pdf

-zal4_83_2_7_2004.doc   -zal4_83_2_7_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 84/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 06. lipca 2004 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

-84_6_7_2004.doc            -84_6_7_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 85/2004

Wójta Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 29.07.2004r.

W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich
-85_29_7_2004.doc            -85_29_7_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 86/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-86_2_8_2004.doc            -86_2_8_2004.pdf

-zal1_86_2_8_2004.doc   -zal1_86_2_8_2004.pdf

-zal2_86_2_8_2004.doc   -zal2_86_2_8_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 87/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
-87_5_08_2004.doc            -87_5_08_2004.pdf

-zal1_87_05_08_2004.doc   -zal1_87_05_08_2004.pdf

-zal2_87_05_08_2004.doc   -zal2_87_05_08_2004.pdf

-zal3_87_05_08_2004.doc   -zal3_87_05_08_2004.pdf

-zal4_87_05_08_2004.doc   -zal4_87_05_08_2004.pdf

-zal5_87_05_08_2004.doc   -zal5_87_05_08_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 88/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.
-88_5_8_2004..doc            -88_5_8_2004..pdf

-zal1_88_5_8_2004.doc   -zal1_88_5_8_2004.pdf

-zal2_88_5_8_2004.doc   -zal2_88_5_8_2004.pdf

-zal3_88_5_8_2004.doc   -zal3_88_5_8_2004.pdf

-zal4_88_5_8_2004.doc   -zal4_88_5_8_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 89/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.
-89_11_8_2004.doc            -89_11_8_2004.pdf

-zal1_89_11_8_2004.doc   -zal1_89_11_8_2004.pdf

-zal2_89_11_8_2004.doc   -zal2_89_11_8_2004.pdf

-zal3_89_11_8_2004.doc   -zal3_89_11_8_2004.pdf

-zal4_89_11_8_2004.doc   -zal4_89_11_8_2004.pdf

-zal5_89_11_8_2004.doc   -zal5_89_11_8_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 90/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 16 sierpnia 2004r

w sprawie powołania Zastępcy Wójta
-90_16_08_2004.doc            -90_16_08_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 91/2004

Wójta Gminy Lasowice  Wielkie z dnia 26.08.2004

W sprawie nałożenia na nauczyciela  Panią Monikę Teodorowską obowiązku podjęcia pracy w Zespole G – Sz. - P Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 10 godzin.
-91_26_08_2004.doc            -91_26_08_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 92/2004

Wójta Gminy Lasowice  Wielkie z dnia 26.08.2004
W sprawie nałożenia na nauczyciela  Panią Ewe Rubin obowiązku podjęcia pracy w Zespole G – Sz - P Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 3 godzin

-92_26_08_2004.doc            -92_26_08_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 93/2004

Wójta Gminy Lasowice  Wielkie z dnia 26.08.2004
W sprawie nałożenia na nauczyciela  Pana Dariusza Jach obowiązku podjęcia pracy w Zespole G – Sz - P Chocianowice na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 4 godzin.

-93_26_08_2004.doc            -93_26_08_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.
-94_31_8_2004.doc            -94_31_8_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2004

Wójta Gminy Lasowice  Wielkie z dnia 09.09.2004
W sprawie nałożenia na nauczyciela  Pana Marcina Tomczyka obowiązku podjęcia pracy w Zespole G. – Sz. – P. Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godzin.

-95_09_09_2004.doc            -95_09_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 96/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-96_9_9_2004.doc            -96_9_9_2004.pdf

-zal1_96_9_9_2004.doc   -zal1_96_9_9_2004.pdf

-zal2_96_9_9_2004.doc   -zal2_96_9_9_2004.pdf

-zal3_96_9_9_2004.doc   -zal3_96_9_9_2004.pdf

-zal4_96_9_9_2004.doc   -zal4_96_9_9_2004.pdf

-zal5_96_9_9_2004.doc   -zal5_96_9_9_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 97/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-97_9_9_2004.doc            -97_9_9_2004.pdf

-zal1_97_9_9_2004.doc   -zal1_97_9_9_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.
-98_9_9_2004.doc            -98_9_9_2004.pdf

-zal1_98_9_9_2004.doc   -zal1_98_9_9_2004.pdf

-zal2_98_9_9_2004.doc   -zal2_98_9_9_2004.pdf

-zal3_98_9_9_2004.doc   -zal3_98_9_9_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 99/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 września 2004 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.
-99_15_9_2004.doc            -99_15_9_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 100/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.
-100_17_09_2004.doc               -100_17_09_2004.pdf

-zal1_100_17_09_2004.doc      -zal1_100_17_09_2004.pdf

-zal2_100_17_09_2004.doc      -zal2_100_17_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.
-101_24_09_2004.doc               -101_24_09_2004.pdf

-zal1_101_24_09_2004.doc      -zal1_101_24_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 102/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004

-102_29_09_2004.doc               -102_29_09_2004.pdf

-zal1_102_29_09_2004.doc      -zal1_102_29_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 103/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.

-103_29_09_2004.doc               -103_29_09_2004.pdf

-zal1_103_29_09_2004.doc      -zal1_103_29_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 104/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29.09.2004r.
w sprawie powołania członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie , do przetargu który ma się odbyć w dniu 29.09.2004r.

-104_29_09_2004.doc               -104_29_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 105/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

-105_30_09_2004.doc               -105_30_09_2004.pdf

-zal1_105_30_09_2004.doc      -zal1_105_30_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 106/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.

-106_30_09_2004.doc               -106_30_09_2004.pdf

-zal1_106_30_09_2004.doc      -zal1_106_30_09_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 107/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 października 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.

-107_05_10_2004.doc               -107_05_10_2004.pdf

-za1_107_05_10_2004.doc      -za1_107_05_10_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 108/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 października 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.

-108_15_10_2004.doc               -108_15_10_2004.pdf

-zal1_108_15_10_2004.doc      -zal1_108_15_10_2004.pdf

-zal2_108_15_10_2004.doc      -zal2_108_15_10_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 109/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.

-109_21_10_2004.doc               -109_21_10_2004.pdf

-zal1_109_21_10_2004.doc      -zal1_109_21_10_2004.pdf

-zal2_109_21_10_2004.doc      -zal2_109_21_10_2004.pdf

-zal3_109_21_10_2004.doc      -zal3_109_21_10_2004.pdf

-zal4_109_21_10_2004.doc      -zal4_109_21_10_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

-110_21_10_2004.doc               -110_21_10_2004.pdf

-zal1_110_21_10_2004.doc      -zal1_110_21_10_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 111/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego na rok 2004.

-111_21_10_2004.doc               -111_21_10_2004.pdf

-zal1_111_21_10_2004.doc      -zal1_111_21_10_2004.pdf

-zal2_111_21_10_2004.doc      -zal2_111_21_10_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

-112_03_11_2004.doc               -112_03_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 113/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

-113_03_11_2004.doc                -113_03_11_2004.pdf

-zal1_113_03_2004.doc             -zal1_113_03_2004.pdf

-zal2_113_03_2004.doc             -zal2_113_03_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 114/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy na rok 2005.
-114_10_11_2004.doc                  -114_10_11_2004.pdf

-zal1_114_10_11_2004.doc         -zal1_114_10_11_2004.pdf

-zal2_114_10_11_2004.doc         -zal2_114_10_11_2004.pdf

-zal3_114_10_11_2004.doc         -zal3_114_10_11_2004.pdf

-zal4_114_10_11_2004.doc         -zal4_114_10_11_2004.pdf

-zal5_114_10_11_2004.doc         -zal5_114_10_11_2004.pdf

-zal6_114_10_11_2004.doc         -zal6_114_10_11_2004.pdf

-zal7_114_10_11_2004.doc         -zal7_114_10_11_2004.pdf

-zal8_114_10_11_2004.doc         -zal8_114_10_11_2004.pdf

-zal9_114_10_11_2004.doc         -zal9_114_10_11_2004.pdf

-zal10_114_10_11_2004.doc       -zal10_114_10_11_2004.pdf

-zal11_114_10_11_2004.doc       -zal11_114_10_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 115/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  10  listopada  2004 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-115_10_11_2004.doc                 -115_10_11_2004.pdf

-zal1_115_10_11_2004.doc        -zal1_115_10_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 116/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10. 11. 2004r. w sprawie powołania członków komisji ds. rokowań w celu zbycia bezprzetargowego nieruchomości po drugim przetargu, stanowiącą własność Gminy Lasowice Wielkie , które odbędzie się w dniu 15.11.2004r.
-116_10_11_2004.doc                -116_10_11_2004.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 117/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

-117_25_11_2004.doc                 -117_25_11_2004.pdf

-zal1_117_25_11_2004.doc        -zal1_117_25_11_2004.pdf

-zal2_117_25_11_2004.doc        -zal2_117_25_11_2004.pdf

-zal3_117_25_11_2004.doc        -zal3_117_25_11_2004.pdf

-zal4_117_25_11_2004.doc        -zal4_117_25_11_2004.pdf

-zal5_117_25_11_2004.doc        -zal5_117_25_11_2004.pdf

-zal6_117_25_11_2004.doc        -zal6_117_25_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 118/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 r.
-118_25_11_2004.doc                 -118_25_11_2004.pdf

-zal1_118_25_11_2004.doc          -zal1_118_25_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 119/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 76/2004 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych Pani Krystynie Radlok
-119_30_11_2004.doc                -zal1_118_25_11_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 120/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01 grudnia 2004r

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lasowicach Małych.

-120_01_12_2004.doc                 -120_01_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01 grudnia 2004r

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/2004 Wójta Gminy Laowice Wielkie z dnia 15 czerwca 2004r w sprawie udzielenia Pani Krystynie Radlok – pełniącej obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
-121_01_12_2004.doc                 -121_01_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 122/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01 grudnia 2004r

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Małysa – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Małych - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

-122_01_12_2004.doc                 -122_01_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 123/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
-123_03_12_2004.doc                 -123_03_12_2004.pdf

-zal1_123_03_12_2004.doc         -zal1_123_03_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 124/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 06.12.2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2004

-124_06_12_2004.doc                -124_06_12_2004.pdf

-zal1_124_06_12_2004.doc        -zal1_124_06_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 125/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  06  grudnia  2004 r.

w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela mianowanego Pani Edyty Urbaniak z Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach do Publicznego Przedszkola w Kujakowicach Dolnych.

-125_06_12_2004.doc                 -125_06_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 126/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07 grudnia 2004 roku

w sprawie : dokonania zmiany w składzie komisji likwidacyjnej zbędnego, zużytego lub uszkodzonego mienia komunalnego gminy.

-126_07_12_2004.doc                 -126_07_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 127/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2004
-127_08_12_2004.doc                 -127_08_12_2004.pdf

-zal1_127_08_12_2004.doc        -zal1_127_08_12_2004.pdf

-zal2_127_08_12_2004.doc        -zal2_127_08_12_2004.pdf

-zal3_127_08_12_2004.doc        -zal3_127_08_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 128/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

-128_09_12_2004.doc                 -128_09_12_2004.pdf

-zal1_128_09_12_2004.doc        -zal1_128_09_12_2004.pdf

-zal2_128_09_12_2004.doc        -zal2_128_09_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 129/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

-129_09_12_2004.doc                 -129_09_12_2004.pdf

-zal1_129_09_12_2004.doc        -zal1_129_09_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 130/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2004
-130_15_12_2004.doc                 -130_15_12_2004.pdf

-zal1_130_15_12_2004.doc        -zal1_130_15_12_2004.pdf

-zal2_130_15_12_2004.doc        -zal2_130_15_12_2004.pdf

-zal3_130_15_12_2004.doc        -zal3_130_15_12_2004.pdf

-zal4_130_15_12_2004.doc        -zal4_130_15_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 131/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

-131_15_12_2004.doc                 -131_15_12_2004.pdf

-zal1_131_15_12_2004.doc        -zal1_131_15_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 132/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2004

-132_17_12_2004.doc                 -132_17_12_2004.pdf

-zal1_132_17_12_2004.doc        -zal1_132_17_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 133/2004

Wójta Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 17.12.2004r.

w sprawie: zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich
-133_17_12_2004.doc                 -133_17_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 134/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

-134_30_12_2004.doc                 -134_30_12_2004.pdf

-zal1_134_30_12_2004.doc        -zal1_134_30_12_2004.pdf

-zal2_134_30_12_2004.doc        -zal2_134_30_12_2004.pdf

-zal3_134_30_12_2004.doc        -zal3_134_30_12_2004.pdf

-zal4_134_30_12_2004.doc        -zal4_134_30_12_2004.pdf

-zal5_134_30_12_2004.doc        -zal5_134_30_12_2004.pdf

-zal6_134_30_12_2004.doc        -zal6_134_30_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.
-135_30_12_2004.doc                 -135_30_12_2004.pdf

-zal1_135_30_12_2004.doc        -zal1_135_30_12_2004.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 136/2004

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2004

-136_30_12_2004.doc                 -136_30_12_2004.pdf

-zal 1_136_30_12_2004.doc       -zal 1_136_30_12_2004.pdf

-zal 2_136_30_12_2004.doc       -zal2_136_30_12_2004.pdf

-zal3_136_30_12_2004.doc        -zal3_136_30_12_2004.pdf

-zal4_136_30_12_2004.doc        -zal4_136_30_12_2004.pdf

 

 

 

 

informację wytworzył(a):

Rada Gminy

za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: 19.10.2004

Metryka

Liczba odwiedzin 6597
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2005-03-09 23:06:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2005-03-09 23:06:54