logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Świadczenie usług dowozu uczniów do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009.

nowa podstrona, dodana 2007-07-17

 

Lasowice Wielkie, dnia 17.07.2007r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  z siedzibą w 46-282 Lasowice Wielkie 99A  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Świadczenie usług dowozu uczniów do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009” .

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217 oraz zmiany z dnia 13 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 82 poz. 560) ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejsze następująco:

-dla części zamówienia nr 1,2,3,4,6,7,8 - złożonej przez Wykonawcę – AUTO-KAR Usługi Przewozowe – Ireneusz Stachowiak  z siedzibą w:  63-900 Rawicz ul. Południowa 7 , za cenę 1 km tych tras - 4,05 zł netto.

- dla części zamówienia nr 5 – złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z siedzibą w: 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120, za cenę 1 km tej trasy -  4,30 zł netto.

- dla części zamówienia nr 9 -  złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie t.j. Prywatne Biuro Podróży „EURO-EXPRES” Hubert Pawlik, 46-200 Kluczbork ul. Podwale 10, i Usługi Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska , 46-300 Olesno ul. Kluczborska 30 – oferujących cenę  za 1 km  dla tej części zamówienia  w wys. 1,95 zł. netto.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :

 

Wyszczególnienie części zamówienia

Wykonawca : AUTO-KAR  Usługi Przewozowe Ireneusz Stachowiak, Rawicz ul. Południowa 7

Wykonawcy: Usługi Transp. Olesno ul. Kluczborska 30  i Biuro Podróży Euro-Expres –Kluczbork Podwale 10

Wykonawca: Przeds. Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Kluczbork ul. Byczyńska 120

Cena brutto za  zamówienie/dzień zł.

Cena brutto za zamówienie /dzień  w zł.

Cena brutto za zamówienie / dzień w zł

Zamówienie nr 1

104, 00 zł.          100 pkt

152,80 zł       68,06 pkt

110,42 zł.       94,19 pkt

Zamówienie nr 2

112,67 zł.            100 pkt

165,53 zł       68,07 pkt

119,90 zł.       93,97 pkt

Zamówienie nr 3

86,67 zł.          100 pkt

127,33 zł        68,07 pkt

92,02 zł.     94,19 pkt.

Zamówienie nr 4

138,67 zł          100 pkt

203,73 zł.      68,07 pkt

147,57 zł.     93,97 pkt.

Zamówienie nr 5

Nie spełnia

241,93 zł.          72,27pkt

174,84 zł.         100 pkt

Zamówienie nr 6

78,00 zł.           100 pkt.

114,60 zł.         68,06 pkt.

82,82  zł.         94,18 pkt

Zamówienie nr 7

104,00 zł.        100 pkt.

152,80 zł          68,06 pkt

110,42 zł.         94,19 pkt.

Zamówienie nr 8

208,10 zł.         100 pkt.

305,59 zł.         68,07 pkt

252,18 zł.         82,48 pkt

Zamówienie nr 9

190,67  zł.         48,15pkt.

  91,81 zł.         100 pkt

140,77 zł.         65,22 pkt

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 Metryka

Liczba odwiedzin 1434
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-07-17 13:03:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-07-17 13:03:47