logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017

Lasowice Wielkie 28.07.2017
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 284/17 z dnia 27 czerwca 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 19 lipca 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 40 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/17  z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie poniższych inicjatyw w następujących kwotach:

1 Caritas Diecezji Opolskiej
Opole ul. Szpitalna 5a
12 750zł
2 Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych, Gogolin ul. Strzelecka 16A 7 250zł

 
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu powyższych dotacji.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1842
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-28 13:02:42
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-28 13:02:42