logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 25.10.2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                Lasowice Wielkie, dnia 16.10.2017 r.

 1. 0004.20.2017

                                      

                                            

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

           

                        Zwołuję na dzień  25.10.2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień 2017 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 13.10.2017 r.
 • Komisji Rewizyjnej z dnia 23.10.2017 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.               
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok.
 4. Przedstawienie informacji oraz opinii o podmiotach w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 5. Pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Dyskusja.
 7. Odpowiedzi.
 8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                               Rajmund Kinder

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3510
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2017-10-18 10:02:27
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-18 10:02:27