logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa parkingu typu P+R
w miejscowości Jasienie

Budowa parkingu typu P+R
w miejscowości Lasowice Wielkie

Budowa zjazdu na parking
w Jasieniu

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

67.032,36 zł netto

 

45.348,54 zł netto

 

8.737,45 zł netto

I

2

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

543.625,21 zł netto

II/III

3

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba
(dz. 73, 72 km.2) –II etap

Przebudowa drogi w Chudobie
(od posesji 7a do 22) – dz. nr 54 km. 4

Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji 1 do skrzyżowania) – dz. nr 4, 25 km. 1

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

72.148,62 zł netto

 

 

41.850,00 zł netto

 

 

56.800,00 zł netto

II

4

Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej
w miejscowości Jasienie

Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą
w miejscowości Lasowice Małe

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

37.478,83 zł netto

 

 

18.584,40 zł netto

IV

5

Budowa sieci oświetlenia drogowego
w Chudobie (posesje 16 - 17)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego
w Chudobie (posesje 132 - 130)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego
w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego
w Gronowicach (posesje 151 – 157)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)

 

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych
(ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

16.465,42 zł netto

 

 

27.666,81 zł netto

 

 

12.100,00 zł netto

 

 

17.206,93 zł netto

 

 

24.973,15 zł netto

 

 

21.365,82 zł netto

 

 

29.000,00 zł netto

III

6

Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz
z montażem pompy ciepła
i urządzeń fotowoltaicznych

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

490.926,52 zł netto

IV

7

Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Jasienie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

705.241,39 zł netto

IV

8

Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

347.947,73 zł netto

I

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3826
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-01-19 13:47:06
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-19 13:47:06