logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 31 stycznia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 Lasowice Wielkie, dnia 22.01.2018 r.

 1. 0004.1.2018

                                         

                                                    

                                                Z A W I A D O M I E N I E

      

                Zwołuję na dzień  31 stycznia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres październik – grudzień 2017 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26.01.2018 r.
 • Rewizyjnej z dnia 24.01.2018 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.01.2018 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 19.01.2018 r.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za  2017 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie „
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie „
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy

                                                                                              Rajmund Kinder

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2847
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-01-24 09:40:00
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-24 09:40:00