logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 maja 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 21.05.2018 r.

 1. 0004.10.2018

                                                                                        

 

                                         

                                                    

                                           

Z A W I A D O M I E N I E

 

    

         Zwołuję na dzień  30 maja 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 18.05.2018 r.
 • Rewizyjnej z dnia 21.05.2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji” Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie „.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci rocznika 2012 z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.

 

                                                 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                           Rady Gminy

 

                                                                                        Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3083
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-05-23 13:39:01
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-23 13:39:01