logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP w Jasieniu”

 

 

Lasowice Wielkie, dnia 06.06.2018 r.

ZP.271.3.2018

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP w Jasieniu”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, Okres bezpłatnego serwisu na podwozie, zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu (Sz) – 20%, Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu (Gz – 20%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z.o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała

łączna liczba uzyskanych punktów: 82,48  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%

Okres bezpłatnego serwisu na podwozie, zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu (Sz)

20%

Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu (Gz)  20 %

Łączna liczba  punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 
MOTO – TRUCK
Leszek Chmiel
25-116 Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 270

 

 

60

 

 

10

 

 

6,67

 

 

76,67

 

2.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z.o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała

 

54,14

 

15

 

13,34

 

82,48

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3398
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-06-06 11:14:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-06 11:14:34