logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018

Lasowice Wielkie 26.06.2018

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2018 ROKU.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 385/18 z dnia 30 maja 2018, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 26 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 391/18  z dnia 25 czerwca 2018 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 4 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

2400

3400

„Kuchnia wiejska i jej tradycje. Lasowicki mistrz kuchni”

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4400

7600

„Z kulturą i tradycją za pan brat”

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

3500

6000

„Dożynaj żytka – dożynaj” – spektakl teatralny

4

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

7700

9000

„Muzyczna edukacja

z Młodzieżową Orkiestrą Dętą”

razem:

18 000

26000

 

                                                     

 

                                                              WÓJT GMINY

                                                                                    Lasowice Wielkie

 

                                                                                   /-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1464
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-06-28 14:18:48
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-28 14:18:48