logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

Lasowice Wielkie, dnia 06.07.2018 r.

 

 

GK.271.24.2018

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018” na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PHUP „EURO-GAZ” Sp. j.

Zgórska, ul. Leśna 48

26-052 Nowiny

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

 

1.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

105 262,83 zł

2.

PHUP „EURO-GAZ” Sp. j.

Zgórska, ul. Leśna 48

26-052 Nowiny

66 474,58 zł

3.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

-

 

  1. Termin podpisania umowa z zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2990
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-07-06 08:39:27
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-07-06 08:39:27