logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 29 sierpnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 20.08.2018 r.

 1. 0004.14.2018

                                              

                                             Z A W I A D O M I E N I E

             

                               Zwołuję na dzień  29 sierpnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres kwiecień – czerwiec 2018 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.08.2018 r.
 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 21.08.2018 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 20.08.2018 r.
 • Rewizyjnej 03.07.2018 r. , 23.08.2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Kluczbork do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
 8. Pytania, wnioski, interpelacje.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi.
 11. Zamknięcie sesji.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy

 

                                                                                             Rajmund Kinder              

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3223
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-08-21 12:43:52
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-21 12:43:52