logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Miasto Kielce, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Lp.

Nazwa projektu

Czas realizacji

Źródło finansowania

Cel działania

1

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W LASOWICACH WIELKICH WRAZ Z MONTAŻEM POMPY CIEPŁA I URZĄDZEŃ

FOTOWOLTAICZNNYCH

2016-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

Realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2016 r. poz. 615)

Metryka

Liczba odwiedzin 2852
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2018-08-23 14:57:23
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-23 14:57:23