logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 26 września 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                         Lasowice Wielkie, dnia 14.09.2018 r.

 1. 0004.15.2018

                                                                                        

                                            

                                             

                                             Z A W I A D O M I E N I E

                 

                 

                  Zwołuję na dzień  26 września 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przedstawienie uczniów ZGSP z terenu gminy pod tytułem „ Z Polską Muzyką Przez Wieki „
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 17.09.2018 r.
 • Rewizyjnej z dnia 09.2018 r.
 1. Przedstawienie – odczytanie Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 roku w miejsce dotychczasowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Pytania, wnioski, interpelacje.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy

 

                                                                                               Rajmund Kinder

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3402
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-09-19 07:29:57
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-19 07:29:57