logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie, dnia   01.10.2018 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie  Uchwały nr XLI/262/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.),  informuję o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie  Uchwały nr XLI/262/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.

 

 

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Referat Gospodarki Komunalnej. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

Daniel Gagat


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1495
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-01 10:03:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-01 10:03:02