logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 17 października 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                Lasowice Wielkie, dnia 08.10.2018 r.

 1. 0004.16.2018

                                                                                         

                                         

                                            

                                            

                                                Z A W I A D O M I E N I E

           

                        Zwołuję na dzień  17 października 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień 2018 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 08.10.2018 r.
 • Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10.10.2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.     
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
 5. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2017 oraz na koniec kadencji 2014 – 2018.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                       Rady Gminy

 

                                                                                                    Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3145
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-10-10 08:33:19
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-10 08:33:19