logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

Ogłoszenie nr 500250867-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.

Lasowice Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 636055-N-2018 
Data: 15/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lasowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 53141302400000, ul. Lasowice Wielkie  , 46282   Lasowice Wielkie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 175 470, e-mail rgk@lasowicewielkie.pl, faks 774 175 491. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.lasowicewielkie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY NAMYSŁÓW ODDZIAŁ LASOWICE MAŁE 62 8890 1053 0000 109420070001 
W ogłoszeniu powinno być: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY NAMYSŁÓW ODDZIAŁ LASOWICE MAŁE 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2996
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-18 12:48:35
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-18 13:09:27

Historia zmian