logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej” na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie”.

Lasowice Wielkie 29.11.2018

 

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 na realizację przedsięwzięcia

 

ZAWIADOMIENIE

         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ze zm.) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Kluczbork z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8 w Kluczborku, w imieniu którego występuje Nadleśniczy mgr inż. Paweł Pypłacz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej” na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie”.

         Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Sygnatura sprawy GK 6220.5.2018

 

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.

 

 

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

  Daniel Gagat

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie.

Metryka

Liczba odwiedzin 1625
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-11-29 14:51:09
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-11-29 14:51:09