logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 grudnia 2018 r.

K O M U N I K A

Komisarza Wyborczego w Opolu I
z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 Stosownie do treści § 9 pkt 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej
i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246),  informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 r. wyborami ponownymi do Rady Gminy Lasowice Wielkie w okręgu nr 9, zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 7, przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Lasowice Wielkie za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Obwodową Komisję ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 7 powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, które miały prawo zgłosić kandydatów na członków komisji w wyborach unieważnionych. W skład nowej komisji wyborczej powołanej na wybory ponowne nie mogą wchodzić osoby, które były członkami rozwiązanej komisji.

 

W wyborach ponownych należy wykonać tylko czynności wyborcze, określone w kalendarzu wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia, przy czym udział w tych wyborach mogą brać tylko te komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r., w tym okręgu wyborczym, w którym dokonuje się  wyborów ponownych.

 

Pozostałe kwestie dotyczące przeprowadzenia wyborów ponownych zostały uregulowane w dziale II wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, w toku kadencji w latach 2018-2023 określone uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 26 stycznia 2019 r. (termin wydłużony na podstawie
art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wnioski o głosowanie korespondencyjne należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Formularze dla komitetów wyborczych, ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą, dostępne są na stronie internetowej: opole.kbw.gov.pl (zakładka „Wybory i referenda” -> „Wybory samorządowe w 2018 r.”).

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Opolu I

 

/-/ Cezary OBERMAJER

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1653
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-12-27 13:52:31
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-12-27 13:52:31