logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie".

Lasowice Wielkie, 18 lutego 2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

        Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 18 lutego 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie

Metryka

Liczba odwiedzin 1440
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-02-18 13:10:18
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-18 13:10:18