logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

informacja o unieważnieniu postępowania - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

Lasowice Wielkie 02.04.2019 r.

ZP.271.3.2019

                                                             Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W ww. postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert została złożona jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa o 83.672,20 zł kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2564
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-02 07:39:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-02 07:39:15