logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarzadzenie w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

Zarządzenie   Nr  47/19

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  10 kwietnia 2019 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –                 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018, poz. 2204, 2348, z 2019 r., poz. 270 ) oraz art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2018 poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273 ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza, co następuje:

 • 1

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych  którymi będą tablice ogłoszeń w następujących miejscach :

 

 1. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chocianowice,
 2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Ciarka,
 3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Gronowice,
 4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Małe,
 5. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Jasienie,
 6. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Oś,
 7. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Tuły,
 8. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Laskowice,
 9. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Trzebiszyn,
 10. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Wielkie,
 11. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chudoba,
 12. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Wędrynia,
 13. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Szumirad.

 

 • 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.

 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

Liczba odwiedzin 1121
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-04-11 08:45:22
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-11 08:45:22