logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

Lasowice Wielkie, 30.05.2019 r.

ZP.271.7.2019

                                                             Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

W ww. postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert zostały złożone 4 oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa o 165.640 zł kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2282
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-05-30 12:46:44
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-30 12:46:44