logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

odpowiedź na pytania - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

Lasowice Wielkie, dn. 17.06.2019 r.

 

ZP.271.9.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

 

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r.?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 r. na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r. Pojazd musi być fabrycznie nowy, silnik i podwozie wraz z kabiną muszą pochodzić od tego samego producenta. Rok produkcji 2019 r.

 

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści, by dolne skrytki nie były wyposażone w dodatkowe listwy LED? Oświetlenie tych skrytek zapewnią w zupełności listwy LED umieszczone pionowo przy pozostałych skrytkach.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza, by dolne skrytki nie były wyposażone w dodatkowe listwy LED, jeśli oświetlenie tych skrytek zapewnią listwy LED umieszczone pionowo przy pozostałych skrytkach.

 

Zapytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie wodoodpornego pokrowca?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie wodoodpornego pokrowca.

 

Zapytanie 4:

Jeżeli chodzi o pkt  2.6 Podać wysokość pojazdu wraz z drabiną, jaką drabinę oczekuję zamawiający (o jakiej drabinie jest mowa)?

Odpowiedź 4:

Drabina typu D10W – ratownicza, wysuwana, dwuprzęsłowa, dwuosobowa. Po zainstalowaniu na samochodzie maksymalna wysokość układu nie może przekraczać 3500 mm.

Zapytanie 5:

Klimatyzacja mechaniczna, czy zamawiający dopuszcza klimatyzację manualną, bądź automatyczną?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na klimatyzacji manualnej jak i automatycznej.

 

Zapytanie 6:

Pkt 2.15 czy wylot spalin musi koniecznie znajdować się po lewej stronie?

Odpowiedź 6:

Tak, wylot spalin musi znajdować się po lewej stronie.

 

Zapytanie 7:

Czy zapis o "liczniku motogodzin pracy autopompy" należy rozumieć równoważnie jak "licznika czasu pracy autopompy" lub jak należy poprawnie go rozumieć?

Odpowiedź 9:

Dopuszcza się stosowanie innych układów pomiarowych pracy autopompy w tym „licznik czasu pracy”.

Zapytanie 10:

Pkt. 3.18 czy zamawiający dopuszcza brak włącznika do uruchamiania silnika pojazdu w przedziale autopompy, na tablicy sterującej?

Odpowiedź 10:

W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej muszą być zamontowane włączniki do uruchomienia silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopomp, wyłączenia silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.

Zapytanie 11:

Pkt 3.20 wobec faktu że w wymaganiach KG PSP dla samochodów GBA 4x4 z dn.12.04.2019r nie ma zapisu o "systemie ogrzewania tego samego producenta" (zapis taki był tylko w projekcie tego dokumentu), czy zamawiający dopuszcza tutaj inne rozwiązania?

Odpowiedź 11:

Ogrzewanie przedziału załogi i autopompy oparty na systemie webasto. System ten musi pochodzić od jednego producenta. Nie dopuszcza się innego rozwiązania.

Zapytanie 12:

Pkt 3.22 biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z możliwości zamarzania takiego zaworu kulowego i w konsekwencji jego uszkodzenia, czy należy zapis w ostatnim zdaniu tego punktu rozumieć, że zamawiający dopuszcza lepsze rozwiązanie? tj. zamontowanie tylko jednego zaworu klapowego w ogrzewanej komorze autopompy. Zawór ten będzie sterowany przy działku przez jego operatora.

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie jednego zaworu klapowego (odcinającego) w ogrzewanym przedziale autopompy. Sterowanie elektro-pneumatyczne zaworem przy stanowisku obsługi działka.

 

Zapytanie 13:

Prosimy o wyjaśnienie niespójności zapisu tj. kwestia, że autopompa w tych wymaganiach nie ma przewidzianego podawania wody na instalację zraszaczy?

Odpowiedź 13:

Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopomp (z układu niskiego ciśnienia). Min. 4 dysze: 2 przed przednią osią, 2 na bokach pojazdu, sterowanie elektro-pneumatycznie oddzielnymi zaworami odcinającymi. 1 zawór na przednie zraszacze i 1 zawór na boczne. Załączenie i sterowanie zraszaczami (włącznikami elektro-pneumatycznymi) z kabiny kierowcy.

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21.06.2019 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 21.06.2019 r. godz. 10.10.

W związku z powyższym zmianie ulega treść ogłoszenia. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej.

 

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3148
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-17 11:08:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-17 11:08:20