logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Ogłoszenie nr 540121889-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
 
Lasowice Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556058-N-2019
Data: 04/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lasowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 53141302400000, ul. Lasowice Wielkie  , 46-282  Lasowice Wielkie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 175 470, e-mail rgk@lasowicewielkie.pl, faks 774 175 491.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lasowicewielkie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu. Zakres rzeczowy zamówienia został podzielony na dwa etapy obejmujące wykonanie: Etap I – obejmuje wykonanie świetlicy wiejskiej w zakresie: - budynek świetlicy wiejskiej parterowy z dachem dwuspadowym kryty blachą dachówkową o wysokości w kalenicy – 540,00 cm, długość 2160,00 cm, szerokość 985,00 cm, - droga dojazdowa oraz stanowiska parkingowe w ilości 18 sztuk o powierzchni 783 m2, - placyk gospodarczy, chodniki, tarasy o powierzchni 175,40 m2, - przyłącze energii elektrycznej, - budowa linii kablowych w celu przygotowania zasilania oświetlenia terenu, bez montażu słupów i opraw oświetleniowych, - zabezpieczenie istniejącej linii kablowej S.N. w miejscu zbliżenia do budowanej świetlicy, - przyłącze wodociągowe PE 40 wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej, - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - pompownia ścieków do projektowanej wysokociśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, - przyłącze kanalizacji deszczowej, - zbiornik retencyjny na wody deszczowe o poj. 10 000 l, - separator ropopochodnych. Etap II – obejmuje wyposażenie podstawowe świetlicy wiejskiej: - stoły drewniane proste, długość 140 cm, szerokość 90 cm – 15 szt. - krzesła drewniane, wyściełane, dopasowane do stołów – 58 szt. - rolety okienne typu „dzień i noc” dopasowane do otworu okiennego (do sali spotkań) – 6 szt. - chłodziarko zamrażarka 630 dm3, klasa energetyczna minimum A+, bezszronowa: pełny No Frost - 1 szt. - zmywarka na 13 kompletów naczyń, klasa energetyczna minimum A++ – 1 szt. - kuchenka elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, ceramiczną płytą grzewczą, prowadnice teleskopowe na co najmniej 1 poziomie – 1 szt. - kurtyna powietrzna 90 cm z nagrzewnicą elektryczną (6kW) – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu. Zakres rzeczowy zamówienia został podzielony na dwa etapy obejmujące wykonanie: Etap I – obejmuje wykonanie świetlicy wiejskiej w zakresie: - budynek świetlicy wiejskiej parterowy z dachem dwuspadowym kryty blachą dachówkową o wysokości w kalenicy – 540,00 cm, długość 2160,00 cm, szerokość 985,00 cm, - droga dojazdowa oraz stanowiska parkingowe w ilości 18 sztuk o powierzchni 783 m2, - placyk gospodarczy, chodniki, tarasy o powierzchni 175,40 m2, - przyłącze energii elektrycznej, - budowa linii kablowych w celu przygotowania zasilania oświetlenia terenu, bez montażu słupów i opraw oświetleniowych, - zabezpieczenie istniejącej linii kablowej S.N. w miejscu zbliżenia do budowanej świetlicy, - przyłącze wodociągowe PE 40 wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej, - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - pompownia ścieków do projektowanej wysokociśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, - przyłącze kanalizacji deszczowej, - zbiornik retencyjny na wody deszczowe o poj. 10 000 l, - separator ropopochodnych. Etap II – obejmuje wyposażenie podstawowe świetlicy wiejskiej: - stoły drewniane proste, długość 140 cm, szerokość 90 cm – 15 szt. - krzesła drewniane, wyściełane, dopasowane do stołów – 58 szt. - rolety okienne typu „dzień i noc” dopasowane do otworu okiennego (do sali spotkań) – 6 szt. - chłodziarko zamrażarka 630 dm3, klasa energetyczna minimum A+, bezszronowa: pełny No Frost - 1 szt. - zmywarka na 13 kompletów naczyń, klasa energetyczna minimum A++ – 1 szt. - kuchenka elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, ceramiczną płytą grzewczą, prowadnice teleskopowe na co najmniej 1 poziomie – 1 szt. - kurtyna powietrzna 90 cm z nagrzewnicą elektryczną (6kW) – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik do SIWZ. Do dokumentacji przetargowej załączono również przedmiary robót jako materiał pomocniczy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-21, godzina: 12:00

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2830
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-17 14:23:17
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-17 14:23:17